בעיות בהרשאות חיבור דרך DCOM קשור בנט פריי?


 • אני מנסה להתחבר ל analisys service של SQL SERVER ומקבלת שגיאה שאין למחשב הרשאת גישה למחשב מרוחק דרך DCOM משהו יודע אם יש לזה קשר לנט פריי?
  בעבר הייתי מתחברת ללא שום בעיה...

  אודה לכל עזרה.

  TITLE: Connect to Server

  Connecting to the Integration Services service on the computer "---" failed with the following error: "Access is denied.
  ".

  This error occurs when the computer has not been configured to allow remote connections through DCOM, or the user does not have permission to access the SQL Server Integration Services service through DCOM.


 • תשלחו פניה בצירוף הקלטה.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: