הנקודות נשמרות מחודש לחודש או לא?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: