איך אני מבטל במחשב שלי שהנטסטיק יתחיל לעבוד מ Ethernet ולא מה"חייגן"?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: