מה קורה עם הפתיחה של האתרים? עבר כבר יום..

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: