האם נטפרי יכולה לסנן אתר שהגישה אליו עם סיסמה ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: