לזרז את הטיפול בפניות ביותר מהירות, ושיהיה אפשרות שדברים דחופים יטופלו מיידית

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: