לזרז את הטיפול בפניות ביותר מהירות, ושיהיה אפשרות שדברים דחופים יטופלו מיידית


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: