בענין טאבלט בעל כניסת סים שאינו מתחבר כלל ע"י הסים של נטפרי


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: