בענין טאבלט בעל כניסת סים שאינו מתחבר כלל ע"י הסים של נטפרי


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: