א"א להתקין תעודת אבטחה כי המחשב נעול למייקרוסופט APP בלבד א"א לשנות כי אין רשת כי אין אבטחה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: