כשמתקינים נטפרי צריך למחוק הקאש  • כמה אנשים אמרו לי שהם הם התקנו נטפרי ועדיין רואים תמונות שלא ראויות עד שתפסתי שהבעיה שלא נמחק הקאש ונשאר התמונות הישנים
    ע"כ אני מציע בדרך אפשר כשמתקינים או הווי פי ען או הוויי פרי שבאופן אוטמאטי ימחוק גם הקאש אם שייך


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: