כשמתקינים נטפרי צריך למחוק הקאש


  • כמה אנשים אמרו לי שהם הם התקנו נטפרי ועדיין רואים תמונות שלא ראויות עד שתפסתי שהבעיה שלא נמחק הקאש ונשאר התמונות הישנים
    ע"כ אני מציע בדרך אפשר כשמתקינים או הווי פי ען או הוויי פרי שבאופן אוטמאטי ימחוק גם הקאש אם שייך

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: