גם אני הצטרפתי אחרי זמן רב שרציתי אבל התאכזבתי מעט

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: