איטיות נוראה בגלישה-יש מצב זה קשור לנט סטיק?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: