קבצי pdf לאחר הסינון נפתחים מהסוף להתחלה. יש פיתרון???

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: