• באתר שנחסם עקב הגדרות קהילה וכדו', ישנה אפשרות לשלוח פניה מיחדת 'הצעה לתיוג'.
    ברצוני להציע להוסיף אפשרות כזאת בכל אתר, בכדי שמי שחושב על אתר מסוים שהוא אמור להיות חסום אצלו לפי התגיות המוגדרות בחשבונו יוכל לשלוח אף הוא הצעה לתיוג.

    נ.ב. 1: אני יודע שגם היום ניתן לשלוח פניה רגילה, ולבקש תיוג שונה, בכל זאת.....
    נ.ב. 2: אולי אפשר לשלב א"ז עם ההצעה להצגת התגיות בפאנל.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: