התקנת נטפרי על מערכת Raspbian נכשלת


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: