לאן נעלם הקישור "ספקים ומחירים" מהעמוד הראשי בויקי ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: