איך משנים תמונת פרופיל באופן שזה לא יהיה מעל תמונה ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: