• @magicode
    יש אפשרות לבקש מקהילה לפתוח דף שנעול ע"י הקהילה דרך הלינק בדף החסום.

    ואלא אין מקום שאפשר לראות בקשות אלו.

    הרבה פעמים מבקשים דבר מקהילה דרך חיפוש מסוים ואח"כ לא זוכרים מה כתובת האתר.
    יהיה לתועלת אם בקשות אלו ישמרו כדרך שפניות לנטפרי בעצמם נשמרים.

    האמת שבדרך כלל הקהילה עונה למייל וכתובת האתר נמצא במייל וכו' אבל לא תמיד עונים וכו' ודוקא במקרים אלו שלא ענו ורוצים לבקש שוב וכו' יש תועלת אם בקשות אלו ישמרו.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: