האם יש סקריפט שיוכל לאתר ולבטל את כל התמונות שנפסלו בנטפרי

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: