מתי מתחיל לי החודש? ויש אפשרות לקנות נקודות ושהם ישמרו לי לתמיד (מה שקניתי נשאר מה שלא לא)?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: