מחשב שמותקן עליו ויפרי האם אפשרי להתחבר לרשת של אתרוג

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: