מחשב שמותקן עליו ויפרי האם אפשרי להתחבר לרשת של אתרוג


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: