האם זה נכון ש RL חוסמים את windows update?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: