• קווי. בבדיקת מהירות יחסית תקין [11 לעומת 15 שצריך להיות] הבעיה היא בבדיקה של ההעלאה זה נע בין 0.07 לבין 0.2 [תלוי אם זה לפני איפוס ראוטר או אחרי...] והאינטרנט זוחל בעיקר בהעלאה.
    מה אפשר לעשות?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: