היפרלינק לא עובד במחשב שלי, האם זה קשור לנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: