הצעה: שהתוכנה תתקין את כל התעודות אבטחה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: