ניתן להתחבר בויפיאן בשני מחשבים לשתי רשתות שונות בו זמנית?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: