ניתן להתחבר בויפיאן בשני מחשבים לשתי רשתות שונות בו זמנית?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: