• האם יש אפשרות שכל אתר שגולשים בו דרך נטפרי כל התמונות יישלחו לבדיקה, גם אם זה על כתובות אחרות?
  או שזה כבר קיים בנטפרי?


 • @מרדכי-היהודי אמר בזיהוי תמונות אוטומטית ושליחתם לבדיקה:

  גם אם זה על כתובות אחרות?

  מה הכוונה ?


 • גם אם כתובת התמונה היא כתובת שלא נבדקה עדיין.
  לדוגמה אם מישהו ביקש לפתוח אתר הדרכה וכתובת האתר היא ###.COM אבל כתובת התמונות היא #.###.COM


 • @מרדכי-היהודי אתה מתכון אם הבנתי נכון
  שברגע שניכנסתה לאתר מסיום מיד זה יעביר את כל התמונות שיש בו לבדיקה ?


 • נ"ל שהכוונה שאם התמונות לא מאוחסנות באותו אתר יפתחו גם אותם
  וכמדומני שכאשר פותחים אתר ישנה תוכנה שמזהה היכן התמונות שלו מאוחסנות
  ואם אפשר לפתוח את אותו אתר פותחים את שניהם אך אם אותו אתר חסום אין אפשרות טכנית לפתוח רק את התמונות הנמצאות באתר שנפתח


 • לא צריך תוכנה בשביל הזיהוי עצמו שבמרבית המקרים הוא מזוהה ע"י עכבר ימני ובמקרים שלא, אפשר להפעיל את המקליט תעבורה של נטפרי.
  אני מציע שיהיה פיתוח שיזהה בזמן אמת של הגלישה, שהתמונות שהללו שייכות לאתר שכבר נבדק וממילא הם ישלחו לבדיקה.
  אם נניח שכיום יש פניות שמגיעות למערכת הפניות בקשר לאתר פלוני ופלוני שהתמונות שלו לא נבדקות, נמצא, שפיתוח זה יוכל גם להוריד עומס במערכת הפניות.
  מאידך גיסא היה מקום להעלות את השיקול אם פיתוח זה לא יעלה את עומס הבודקות, אך התשובה היא ששיקול זה לכאורה אינו מן הענין, מאותה סיבה שלא מגדירים חלק אתרים שהתמונות לא ישלחו לבדיקה, מחמת שאתרים שאמורים להיות פתוחים בנטפרי אמורים להיות פתוחים גם לבדיקה לטובת הגולש.
  ולכן ברגע שבעל האתר החליט מסיבה כל שהיא, פיננסים או קידומית או כל סיבה שלא תהיה, לאחסן את התמונות בשרת אחר, אין זה מעניינו של הגולש ולדידו אתר שהתמונות שלו מאוחסנות בשרת שלו הם אותו הדבר כמו אתר שאינו כך, עכ"פ במקרים רבים.
  עדיין צריך להגדיר על תמונות הללו שרק התמונות ישלחו לבדיקה ולא שכל האתר (של הדומיין של התמונות) יפתח.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: