האם אפשר לפתוח ערוץ שלם ביוטיוב?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: