משהו חדש?? בסים כשר התבקשתי לשלם על טכנאי בזק 180 ש"ח!

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: