איך נטפרי בודקים קובץ שדורש תשלום ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: