המחשב כל הזמן יוצא לי מנטפרי וצריך כניסה מחודשת עם הטלפון

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: