המחשב כל הזמן יוצא לי מנטפרי וצריך כניסה מחודשת עם הטלפון


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: