המחשב כל הזמן יוצא לי מנטפרי וצריך כניסה מחודשת עם הטלפון


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: