איזה ספק בנטפרי הכי קרוב לשירות של בזק?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: