למה שמים חסימת תמונות גם על אתרים שאין צורך /פרוג למשל ...

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: