טאבלט של לנובו באמצעות אנדוראיד - קיבלנו טאבלט וכרגע מחובר לרשת שלנו וחסום על ידי נטפרי

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: