• תגובה: אתרי חדשותראיתי שבבחירות בניסן היה אפשר לראות את השידור של קול ברמה גם בוידיאו כמו כן ביויטיוב ובבחירות באלול לא רציתי שבבחירות הקרובות יהיה אפשר נכון שבאמת היה קצת בעיה במה ששידרו בניסן אבל רק קצת ואם זה מה שהיה באלול היה אפשר גם לשדר ולכן אם אפשר שבבחירות הקרבות יהיה אפשר לראות אני יודה לכם מאוד תודה וכמו כן מהיום בערב יהיה שידור בקול ברמה עם יקי אדמקר ודוד חכם כנראה בשמונה ואני רוצה שיהיה אפשר לראות גם את זה כמובן בכפוף למקובל תודה


 • @שמואל-S אמר בחדשות:

  תגובה: אתרי חדשות ראיתי שבבחירות בניסן היה אפשר לראות את השידור של קול ברמה גם בוידיאו, כמו כן ביוטיוב. ובבחירות באלול לא.
  רציתי לבקש שבבחירות הקרובות יהיה אפשר.
  נכון שבאמת היה קצת בעיה במה ששידרו בניסן, אבל רק קצת, ואם זה מה שהיה באלול, היה אפשר גם לשדר.
  ולכן אם אפשר שבבחירות הקרובות יהיה אפשר לראות, אני יודה לכם מאוד. תודה.
  וכמו כן מהיום בערב יהיה שידור בקול ברמה עם יקי אדמקר ודוד חכם, כנראה בשמונה, ואני רוצה שיהיה אפשר לראות גם את זה. כמובן בכפוף למקובל, תודה.

  נא פסק הודעתך בכדי שתובן יותר. לגופם של דברים, הפרסום כאן לא יעזור, המקום לזה הוא במערכת הפניות.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: