• מובן לכל שבערב שבת (אחה"צ) לא מטפלים בפניות כמו ביום רגיל, ובכל זאת לפעמים יש צרכים דחופים גם בזמנים כאלו.
    אני מציעה שתהיה אופציה (תמורת נקודות) לבקש פתיחת אתר וכד' באופן דחוף גם בזמנים לחוצים.
    ניתן לקבוע תורנות בין העובדים שיהיו זמינים לטיפול מהבית עד קרוב לשבת (אולי חצי שעה) ושיקבלו איטוט אוטומטי כאשר נשלחת בקשה בעל 3 נקודות (או ניתן לאפשר לצורך כך אפשרות ל-5 נקודות).

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: