מידע שימושי | צפיה בניצול נפח חבילת הגלישה בחברות השונות


 • alt text
  כניסה באמצעות sms (המספר של הקו מופיע בחשבונית החודשית, אפשר גם לבקש מהם) או באמצעות דוא"ל (יש להגדיר באמצעות השירות לקוחות שלהם את הדוא"ל על המנוי שלכם).


  alt text
  יש לבקש משירות הלקוחות של RL את מספר הקו, ולהיכנס באמצעות sms. (כמו"כ מספר הקו מצוין בהודעת התראה בsms שנשלחת אוטומטית כשמגיעים לאחוזים ניכרים מהחבילה) .


 • לוגו ללא כיתוב.png
  ללקוחות המנויים דרך פרטנר: ניתן לבקש מהם את מספר הקו ולהיכנס דרך אתר של פרטנר, הם שולחים קישור.
  דרך סלקום, שולחים להם מייל לכתובת K4184184@gmail.com המענה די מיידי.

  (איך עושים תמונה קטנה יותר? 🙈)

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: