מה ההגיון שמייל בלבד ביוסי תקשורת יותר יקר ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: