מה קרה שב'כל רגע' פתאום יש ריבועים ריקים? זה מהחסימה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: