ספק ITC על תשתית בזק, המלצות? דיס? מחיר מוזר מאוד

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: