ביטול אופציית ראיית התגובות גם בהידברות


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: