• האם שייך ליצור מערכת אוטומטית להורדת תכנות הנמצאות בעננים שטרם אושרו שחסומים כרגע להורדה אוטומטית [זיהוי לפי קובץ SETUP EXE וסריקה פנימית אוטומטית גם על קבצי WIN RAR] כך שלא יהיה צורך לחכות כמה ימים אלא ההורדה תוכל להתחיל מיד [מצוי מאוד בתכנות של YARON וגם בסתם תכנות הנשמרות בעננים שיתופיים אלו], עיקר העניין הוא זיהוי אוטומטי והבדלה בין תמונות/ווידאו לתכנות. בתודה מראש.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: