במקרה של השבתת המשק - נטפרי תשאר פתוחה


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: