האם נטפרי יודעים על כל פעולה שאני עושה בבנק?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: