עזרה בנטסטיק מי שיכול לעזור לי בהדרכה איך מגדירים את הנטסטיק ואיך אני משנה הגדרות לדור 4 .??

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: