האם תוכנת zoom לשיחות וידאו עובדת בנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: