הצעה: אולי ניתן לאפשר טוויטר בנטפרי בתנאים מגבילים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: