בעיה עם סים של 019 בנטסטיק או מודם סלולרי


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: