התקנת סטיק עם סים של נטפרי לנייד. מי יכול לעזור בעניין. תודה.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: